Beëdigde vertaling

Beëdigde vertalingen Spaans Nederlands

Instanties kunnen u vragen om een beëdigde vertaling van uw officiële document. De vertaling dient dan door een beëdigd vertaler te worden opgesteld. Een beëdigde vertaling wordt voorzien van een stempel, een handtekening en een verklaring van de vertaler. Vervolgens wordt de vertaling vastgehecht aan (een duidelijke kopie van) het brondocument.

Voorbeelden van documenten die wij vertalen:

  • Geboorte- en huwelijksakten
  • Ongehuwdverklaringen
  • Diploma’s en cijferlijsten
  • Verklaringen omtrent het gedrag
  • Afstandsverklaringen nationaliteit
  • Uittreksels van de Kamer van Koophandel

Annemarie de Waard voldoet aan de specifieke voorwaarden. Zij is beëdigd als vertaler Spaans Nederlands door de Rechtbank van Amsterdam en ze staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Op verzoek verzorgt LitteraNostra tevens de apostille- of legalisatieprocedure bij de Rechtbank van Amsterdam (vertalingen Nederlands>Spaans).

Heeft u een beëdigde vertaling nodig?

Dan ontvangen wij graag een duidelijke scan (of foto) van het officiële document, inclusief eventuele apostille- en/of legalisatiestempels. Op werkdagen ontvangt u doorgaans binnen een paar uur een offerte.

  • Afhankelijk van de opdracht wordt vooraf een vaste prijsafspraak gemaakt.
  • Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.

LitteraNostra werkt conform de algemene voorwaarden zoals opgesteld door het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers (NGTV).

Lees onze veelgestelde vragen of vraag direct een offerte aan