Diensten

servicio1redondo

VERTALINGEN SPAANS NEDERLANDS

Van wetenschappelijke artikelen tot persberichten, van tijdschriftartikelen tot toeristische informatie, websites en literaire teksten.

U kunt bij LitteraNostra terecht voor het opstellen van creatieve en commerciële vertalingen.

BEËDIGDE VERTALINGEN

Officiële documenten dienen door een beëdigd vertaler te worden vertaald. Annemarie de Waard is beëdigd vertaler Spaans Nederlands.

ONDERTITELING

Ondertitelen is een vak op zich. Er komt meer bij kijken dan het vertalen van geschreven tekst.

Wij verzorgen de ondertiteling van uw (korte) films en documentaires.

BEËDIGDE VERTALINGEN SPAANS NEDERLANDS

Instanties kunnen u vragen om een beëdigde vertaling van uw officiële document. De vertaling dient dan door een beëdigd vertaler te worden opgesteld. Een beëdigde vertaling wordt voorzien van een stempel, een handtekening en een verklaring van de vertaler. Vervolgens wordt de vertaling vastgehecht aan (een duidelijke kopie van) het brondocument.

Voorbeelden van documenten die wij vertalen:

  • Geboorte- en huwelijksakten
  • Ongehuwdverklaringen
  • Diploma’s en cijferlijsten
  • Verklaringen omtrent het gedrag
  • Afstandsverklaringen nationaliteit
  • Uittreksels van de Kamer van Koophandel

Annemarie de Waard voldoet aan de specifieke voorwaarden. Zij is beëdigd als vertaler Spaans Nederlands door de Rechtbank van Amsterdam en ze staat ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv).

Op verzoek verzorgt LitteraNostra tevens de apostille- of legalisatieprocedure bij de Rechtbank van Amsterdam (vertalingen Nederlands>Spaans).

Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld.